Játékszabályzat

1. A nyereményjáték elnevezése

Egyél Mogyit! 2015” nyereményjáték, a továbbiakban: játék.


2. A játék szervezője

2.1. A játék szervezője a "MOGYI" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: „MOGYI” Kft., székhelye: 6448 Csávoly, Petőfi Sándor utca 29., cégjegyzékszáma: 03-09-110186, adószáma: 10411030-2-03), a továbbiakban: Szervező.

2.2. A játék lebonyolításában Szervező megbízásából a játékhoz szükséges informatikai szoftver biztosításával rész vesz a CREATUM Reklám és Webstúdió Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: CREATUM Kft., székhelye: 6500 Baja, Jelky András tér 2., cégjegyzékszáma: 03-09-111228, adószáma: 13183521-2-03), a továbbiakban: Megbízott.


3. A játékban részt vevők körének meghatározása

3.1. A játékban kizárólag – a 8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső – azon természetes személyek (a továbbiakban: Pályázó) vehetnek részt, akik a nyereményjáték időtartama alatt a magyarországi kereskedelmi forgalomban kapható „Nyerj 1.000.000.- Ft-ot” feliratú promóciós szalaggal ellátott MOGYI termékeket vásárolnak, és a vásárlása alapján a játékban való részvételre érvényes pályázatot (továbbiakban: Pályázat; 4.4. pont.) nyújtanak be.

3.2. Amennyiben a Pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy a játékban való részvételére, a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, valamint a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen Pályázó esetében a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére, illetve a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a Pályázó törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

3.3. A játékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.


4. A játékban való részvétel, pályázat

4.1. A játékban kizárólag azon Pályázók vehetnek részt, akik a magyarországi forgalomban kapható, a pályázati kiírásnak megfelelő promóciós szalaggal ellátott Mogyi terméket vásárolnak, és termék csomagolásának belső oldalán található termékkódot a www.egyelmogyit.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) végrehajtott érvényes regisztrációt követően feltöltik a nyereményjáték időtartama alatt.

4.2. Pályázó bármely, jelen szabályzat szerinti játékba tartozó promóciós szalaggal ellátott Mogyi termék kódjával részt vehet a játékban.

4.3. A játékban szereplő termékek bővebb és pontosabb listája megtekinthető a www.egyelmogyit.hu honlapon.

4.4. A Pályázat

4.4.1. Vásárlás. A promóciós szalaggal ellátott termék vásárlója a termék csomagolásának belső oldalán található termékkóddal vehet részt a játékban.

4.4.2. Regisztráció. A termékkóddal a birtokában a következő lépésben a vásárló online regisztrációt hajt végre a www.egyelmogyit.hu weboldalon, a 4.5. pontban leírtak szerint. (A regisztráció végrehajtható az első promóciós termék megvásárlása előtt is.)

4.4.3. A termékkód feltöltése. A regisztrációt követően megnyílik a lehetőség a promóciós termék termékkódjának feltöltésére, melynek végrehajtásával immáron Pályázóként vesz részt a regisztrált vásárló a játékban (4.6. pont).

4.4.4. A fentieket a játék meghirdetett időtartama alatt hajthatja végre érvényesen a Pályázó.

4.4.5. A már regisztrált Pályázónak a következő termékkódok feltöltéshez nem kell újabb regisztrációt végrehajtania, csupán az újabb érvényes kódfeltöltéssel benyújthatja újabb pályázatát.

4.4.6. A termékkód feltöltését követően Szervező elektronikus úton azonnal értesíti Pályázót a pályázata érvényességéről és arról, hogy azzal nyert-e. Egy Pályázó – a forgalomba hozott promóciós termékek darabszámának erejéig – több termékkód érvényes beküldésével több érvényes pályázatot nyújthat be. Az érvényes pályázatokkal Pályázó részt vesz továbbá a főnyeremény sorsoláson is, függetlenül attól, hogy a pályázat beküldésekor azzal nyert-e az azonnali nyeremények közül.

4.4.7. „Extra - DUPLA esély a fődíjra” pályázat: Pályázó a regisztrációt követően a honlapon számára elérhetővé váló „extra DUPLA esély a fődíjra” feliratú mezőre kattintással, az ekkor megjelenő elektronikus kérdőív kitöltésével és elküldésével megduplázza nyerési esélyeit a főnyeremény sorsoláson, a következők szerint. A duplázó pályázó a főnyeremény kisorsolásához alapul vett lehetséges nyerteseket magába foglaló adatbázisban kétszer annyiszor szerepel, mint ahány érvényes pályázatot beküldött (termékkódot feltöltött) a játék teljes időtartama alatt, ideértve a duplázás előtti időtartamot is. Az „extra Dupla esély a fődíjra” funkció a játék során egy alkalommal vehető igénybe.

4.4.8. „Különdíj - NYERJ 365 tasak MOGYI terméket” pályázat: Pályázó a regisztrációt követően a honlapon számára elérhetővé váló „Különdíj - NYERJ 365 tasak MOGYI terméket” feliratú mezőre kattintással felhívást kap Szervezőtől arra, hogy a játékban szereplő termékek közül egy bizonyos típusú terméket vásároljon, bármilyen kiszerelésben. Az így ajánlott termék csomagolásának belső oldalán található termékkód – játék időtartama alatt történő – feltöltésével Pályázó bekerül a különdíj sorsolásához alapul vett lehetséges nyertesek adatbázisába. A „Különdíj - NYERJ 365 tasak MOGYI terméket” funkció a játék során egy alkalommal vehető igénybe, a különdíj lehetséges nyerteseinek adatbázisában minden Pályázó egyszer szerepelhet.

4.4.9. A főnyeremény sorsolásán minden egyes termékkód feltöltéssel beküldött érvényes pályázat részt vesz, függetlenül attól, hogy a beküldéskor nyert-e az azonnali nyeremények közül. A különdíjra beküldött pályázat szintén részt vesz a főnyeremény sorsoláson. A duplázó pályázók kétszeres eséllyel vesznek részt a beküldött termékkódjaik számának alapul vételével (kétszer annyi pályázattal vesznek részt a sorsoláson, mint ahány termékkódot feltöltöttek).

4.5. Regisztráció

4.5.1. Az online regisztrációt a www.egyelmogyit.hu honlapon „Regisztráció” feliratú gombra kattintva hajthatja végre a Pályázó az alábbi adatai megadásával és a regisztráció elküldésével.

4.5.2. A regisztráció során Szervező által kért adatok:

  • név
  • telefonszám
  • e-mail cím
  • jelszó.

4.5.3. A fenti adatok megadását követően Pályázó az játékszabályzat és adatkezelési szabályzat elfogadásáról szóló nyilatkozatot tartalmazó szöveg előtti jelölőnégyzet bejelölésével és a „Regisztráció e-mail címmel” gombra kattintással küldheti el regisztrációját Szervezőnek.

4.5.4. Pályázó a regisztrációt végrehajthatja facebook vagy google fiókjával történő belépéssel is. A játékszabályzat és adatkezelési szabályzat elfogadásáról szóló nyilatkozatot tartalmazó szöveg előtti jelölőnégyzet bejelölésével és az adott, facebook vagy google fiók gombra kattintással küldheti el regisztrációját Szervezőnek.

4.5.5. Pályázó az internetes regisztrációt követően elektronikus úton – e-mail-ben – azonnal tájékoztatást kap, hogy Szervező elfogadta-e regisztrációját vagy sem. Pályázó az e-mail-ben küldött aktiváló linkre kattintás és belépés után töltheti fel pályázatát a „Kódfeltöltés” menüpont alatt.

4.5.6. Ugyanazon természetes személy – ugyanazon e-mail címmel – csak egy regisztrációs profilt hozhat létre a honlapon.

4.5.7. Amennyiben a regisztráció végrehajtását követően Pályázó nem kap semmilyen visszajelzést regisztrációjának elfogadásáról, vagy más, látszólag informatikai hiba miatt nem sikerül a regisztráció, kérjük soron kívül jelezze ezt a marketing@mogyi.hu e-mail címre. Szervező a bejelentést megvizsgálja, és indokolt esetben soron kívül intézkedik a hiba elhárításáról.

4.6. Termékkód feltöltése

4.6.1. Pályázó a regisztrációt követően jogosulttá válik termékkód feltöltésre. A regisztrációt és belépést követően személyes felületén elérhetővé válik számára a termékkód beírására szolgáló szövegmező. Ide írhatja be Pályázó a termékkódot, majd a „Kódfeltöltés” gombra kattintással elküldi azt Szervező informatikai rendszerébe. Amennyiben a Pályázó a játék ideje alatt a fenti formátumban nyújtja be az internetes pályázatát, úgy a rendszer a honlapon azonnal, illetve e-mail-ben automatikusan értesíti, hogy nyert vagy sem. Érvénytelen formátum vagy már felhasznált regisztrációs adatok (pl. teljesen egyforma, vagy rossz formátumú, nem helyes termékkód) esetén a rendszer egy felugró ablakban tájékoztatja a Pályázót, hogy pályázata nincs elfogadva, javítsa azt.

4.6.2. Amennyiben a termékkód feltöltésénél nehézségekbe ütközik a Pályázó – pl. nem kap semmilyen visszajelzést a termékkód beérkezéséről; vagy más, látszólag informatikai hiba miatt nem sikerül a feltöltés; illetve a termékkódnál szakadt csomagolás miatt vagy más okból nem olvasható termékkód esetén –, ezt a marketing@mogyi.hu e-mail címre soron kívül jelezze. Bejelentését Szervező megvizsgálja, ezt követően soron kívül intézkedik az esetleges informatikai probléma kijavítására, illetve indokolt esetben – szintén soron kívül – pótlólag termékkódot küld Pályázó részére. A csomagolásra visszavezethető akadályozó tényező esetén Pályázó őrizze meg a promóciós termékcsomagolást, és a nyeremény átvételekor azt mutassa be Szervezőnek.

4.6.3. Pályázó jogosult több alkalommal részt venni a játékban, nyerési esélyeit a több, de egymástól különböző termékkód feltöltése arányosan növeli.

4.6.4. A sikeres regisztrációt követően az újabb termékkódok feltöltéséhez nincs szükség újabb regisztrációra, belépést követően az feltölthető.

4.6.5. A játék folyamán egy konkrét termékkóddal csak egy alkalommal pályázhat érvényesen a Pályázó.


5. A játék időtartama

5.1. A játék 2015. november 16. napján 00 óra 00 perc 00 másodperctől 2015. december 31. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart.

5.2. A pályázatok beérkezésének végső határideje: 2015. december 31. napján 23 óra 59 perc 59 másodperc.

5.3. A játék időtartama, és végső határideje a pályázatok beérkezésére nyitva álló időtartamot jelöli. A játékban szereplő termék megvásárlása történhet korábban is, de nem korábban, mint 2015. október 1. Egy pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a játék időtartama alatt a Szervező informatikai rendszerének adatbázisában rögzítésre került.

5.4. A pályázat beérkezési időpontja a feltöltött termékkód adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja. Az szerver belső órája a játék időtartamára is érvényes, mindenkori magyarországi időzónát követi. A nyári időszámításról téli időszámításra átálláskor az óraátállítás általános szabályait követi a szerver belső órája, így ennek következményei érvényesek a beérkezési időpontokra. A játékban kizárólag a honlapon keresztül beküldött pályázatokkal vehetnek részt a Pályázók.


6. A nyertes pályázatok, sorsolás, a nyeremények és azok átvétele

6.1. A játék időtartama alatt beérkezett minden érvényes Pályázat lehet nyertes.

6.2. Azonnali nyeremények. A főnyeremény és a különdíj kivételével minden nyereményhez egy – összesen 130 db. –, a játék meghirdetett időtartamán belüli időpont kerül kiválasztásra másodperc pontossággal. (Az időpontok kiválasztására a játék időtartamának kezdete előtt, közjegyzői hitelesítéssel kerül sor.) A nyertes pályázatok azok, amelyek az adott nyereményhez rendelt időpontban, vagy azt követően elsőként érkeznek be (termékkód feltöltésének időpontja, lásd 5.4. pont).

6.3. Az időpontok kiválasztására 2015. október 2-án kerül sor Dr. Kiss Gergely közjegyző jelenlétében, a 6500 Baja, Roosevelt tér 3. szám alatti közjegyzői irodában. A főnyeremény és a különdíj kivételével az összes nyereményhez, így összesen 130 db. időpont kerül véletlenszerűen kiválasztásra, melyeket a közjegyző hitelesít.

6.3.1. A 2015. november 19. napjától érvényes időpontok egy 2015. november 18-án érkezett nem bizonyított tartalmú fogyasztói megkeresés miatt biztonsági óvintézkedésként 2015. november 19-én módosításra kerültek Dr. Kiss Gergely közjegyző jelenlétében, a 6500 Baja, Roosevelt tér 3. szám alatti közjegyzői irodában. A módosítás semmilyen formában nem befolyásolja a játékmenetet, vagy a játékosok nyerési esélyeit.

6.4. Főnyeremény. A játék időtartama alatt beérkezett minden érvényes Pályázat részt vesz a főnyeremény sorsoláson, beleértve az azonnali nyeremények tekintetében nyertes, illetve a különdíj pályázatokat is.

6.5. Különdíj. A különdíj sorsoláson a fentebb írt szabályok szerint azok a pályázatok vesznek részt, melyeket a „Különdíj - NYERJ 365 tasak MOGYI terméket” funkciót aktiváló és az ahhoz rendelt feltételeket teljesítő Pályázók nyújtanak be.

6.6. A főnyeremény és a különdíj sorsolására 2016. január 18-án hétfőn, délelőtt 10.00 órakor kerül sor Dr. Kiss Gergely közjegyző jelenlétében, a 6500 Baja, Roosevelt tér 3. szám alatti közjegyzői irodában. A sorsoláson a főnyereményhez rendelt lehetséges nyerteseket tartalmazó adatbázisból kerül kisorsolásra a főnyeremény, egy randomizáló szoftverrel, a közjegyző jelenlétében. A különdíj szintén ugyanott, ugyanakkor és ugyanígy kerül kisorsolásra, a különdíjhoz rendelt lehetséges nyerteseket tartalmazó adatbázisból.

6.7. A Szervező a főnyeremény és különdíj sorsoláson a főnyereményre vonatkozóan további 5 darab, a különdíjra vonatkozóan szintén további 5 darab tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes Pályázatokat beküldő Pályázók a kihúzás sorrendjében válhatnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes pályázat érvénytelennek minősül, vagy a nyertes Pályázó a nyeremény átvételére egyeztetett időpontban és helyszínen nem jelenik meg (nyertes alatt értve a tartalék nyertes előtti, soron következő tartalék pályázatot is).

6.8. Szervező a főnyeremény és különdíj sorsoláson a fentieknek megfelelő módon sorsolja ki továbbá azoknak az azonnali nyereményeknek a nyertes pályázatait is, amelyeknek a kézbesítése/átadása meghiúsult. E nyereményekre vonatkozóan szintén, nyereményenként 3-3 db. tartaléknyertes pályázat kerül kisorsolásra.

6.9. A főnyeremény és különdíj sorsoláson kihúzott nyerteseket a közjegyző jegyzőkönyvbe foglalja.

6.10. A Szervező a sorsolást követően telefonon és/vagy e-mail-en értesíti a sorsolás nyerteseit, majd rögzíti pontos adataikat (név, kézbesítési cím, születési hely, születési idő), valamint tájékoztatja a nyerteseket a nyeremények átvételének részleteiről.

6.11. A Szervező a sorsolás eredményét, továbbá a játék nyerteseinek névsorát a nyeremények átadását követő 3 munkanapon belül a www.egyelmogyit.hu valamint a www.facebook.com/mogyiworld weboldalon hozhatja nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes pályázatot beküldő Pályázók neve és lakhelye (csak a település megjelölésével) jelenik meg. A közzétételhez a regisztráló Pályázók a regisztráció során a játékszabályzat és az adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárulnak. A főnyeremény és a különdíj, valamint a személyesen átadott azonnali nyeremények nyerteseiről a fentieken kívül kép- és hangfelvételt is közzétehet Szervező a fenti honlapokon, az érintett nyertesek külön hozzájárulása alapján.

6.12. Nyeremények

Főnyeremény:
1x 1.000.000. forint bankkártyán
Azonnali nyeremények:
10x 1 db. Samsung HD Smart LED TV
10x 1db. Samsung Galaxy S6 32 GB mobiltelefon
10x 1 db. Samsung Galaxy Tab S 16 GB táblagép
100x 1 db. MOGYI termékcsomag
Különdíj:
1x 1 évre elegendő – 365 tasak – MOGYI termék.
Szervező a nyeremények vonatkozásában fenntartja a változtatás jogát.

6.13. A nyeremények kézbesítése, átvétele. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak rögzítését követően, csomagküldő szolgáltatással (Mogyi termékcsomagok) és személyes átadással (főnyeremény, táblagépek, mobiltelefonok, TV-k és különdíj) kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, előre egyeztetett időpontban, vagy kiküldés esetén az egyeztetett határidőn belül. A Pályázók vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük átadása a nyertes beazonosítását követő 30 napon belül megtörténjen. A 30 napos határidőt a nyerés napját követő naptól kell számítani. Amennyiben a határidőn belül – a Szervezőnek fel nem róható okból – nem sikerül a nyeremény átadása/kézbesítése, arra az adott nyertes Pályázó a továbbiakban nem jogosult (jogvesztő határidő).

6.14. A csomagküldő szolgáltatással kiküldendő nyereményeket Szervező az MPL futárszolgálat (Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cégjegyzékszám: 01-10-042463) útján kézbesíti. A kiszállítás költsége a Szervezőt terheli Magyarországi cím esetében. Külföldi címre kézbesítés esetén a kiszállítás költségének viselését Szervező nem vállalja, az az adott nyertes Pályázót terheli. A kézbesítés helye alatt a pályázó által először megadott kézbesítési címet kell érteni. A kézbesítés során a nyereményben bekövetkező kárért vagy annak megsemmisüléséért a kézbesítő a felelős.

6.15. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Pályázó a nyereményét az erre megadott határidőn belül nem venné át, vagy a nyeremény átadása a Szervezőnek fel nem róható okból meghiúsul (hibás, valótlan, fals személyi vagy lakcímadatok, többszöri sikertelen kézbesítés, személyes átvételnél a megegyezett időben és helyen nem jelenik meg a nyertes, stb.), úgy a nyeremény az azonnali nyeremények esetében a főnyeremény sorsoláson kerül kisorsolásra. Az előbbi okok miatt már a főnyeremény sorsoláson újra elnyert azonnali nyeremény, melyet újfent nem vettek át, valamint az át nem vett főnyeremény és különdíj a soron következő – adott nyereményhez kisorsolt – tartalék nyertes pályázót illeti meg.

6.16. A Pályázó téves adatszolgáltatásából adódó következmények miatt a Szervezőt felelősség nem terheli. A nyertes Pályázó által a fentiek szerint át nem vett nyereményeket az érintett Pályázó az átvétel elmulasztását követően nem követelheti Szervezőtől.


7. Érvénytelenné nyilvánítás jogának kikötése

7.1. Szervező fenntartja az érvénytelenné nyilvánítás jogát mindazon pályázat vonatkozásában, amely nem felel meg a Szervező jelen Szabályzatában meghatározott személyi és/vagy alaki feltételeknek, azaz:

  • a játékban a 8. pontban meghatározott kizárt Pályázó vesz részt,
  • a Pályázó pályázata nem tartalmazza a 4. pontban írtaknak megfelelően az ott meghatározott adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, érvényes termékkód),
  • a Pályázó többször nyújt be pályázatot ugyanazzal a termékkóddal – ebben az esetben az elsőként benyújtott érvényes pályázat vesz részt a játékban, a többi pályázat érvénytelenítésére kerül sor,
  • kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Pályázó manipulált, meghamisított termékkóddal nyújt be pályázatot.

7.2. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen játékot vagy visszaélést tapasztal a játék során, úgy a játék szünetelését, illetőleg törlését rendelheti el, vagy a visszaélést elkövető Pályázót kizárhatja a játékból.


8. A játékból kizártak köre

8.1. A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Szervező megbízásából eljáró gazdasági társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1)  1. pont szerinti, közeli hozzátartozó fogalma alá eső személyek).

8.2. Nem vehetnek részt továbbá a játékban az annak lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.


9. Felelősség kizárása

9.1. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a játékban való részvételből vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek, kivéve, ha ezek a Szervezőnek felróható súlyos gondatlanság vagy szándékosság következményei. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy e szabályzatbeli lényeges kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

9.2. Szervező nem vonható felelősségre a 10. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, így különösen a Pályázók által valótlan adatok megadásával összefüggésbe hozható, valamint a Pályázó magatartása, a Pályázó által a regisztráció során elfogadott szabályzatok megszegésével összefüggő események miatt.

9.3. Szervező kizárja a közzétételből adódó következmények miatti felelősségét az egyes nyertes Pályázók hozzájárulásán alapuló, nevük, lakhelyük (település), elnyert nyereményük és – a nagyobb nyeremények esetében – az átadásról készült fényképükkel kapcsolatban.


10. A játékból történő kizárás

10.1. A játékszabályzat megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a szabályokat sértő Pályázót előzetes értesítés nélkül kizárja a játékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett segédeszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják a Szervező által üzemeltetett informatikai rendszer működését. Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében regisztrál, küld be pályázatot (annak tudtával vagy tudta nélkül).

10.2. Különösen kizárhatja Szervező azt a Pályázót, aki valótlan adatok közlésével bármilyen módon félrevezeti a többi felhasználót a játékkal kapcsolatban.

10.3. Tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. E szabály megszegése szintén a Felhasználó kizárást vonhatja maga után.


11. Egyéb feltételek

11.1. A nyeremények másra át nem ruházhatóak és pénzre át nem válthatóak. A nyertes Pályázót a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli adófizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező adóterheket Szervező megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóságok felé.

11.2. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások a nyertes Pályázót terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége). E rendelkezést a 6.14. pontban írt szabályozás körén kívül eső esetekben kell alkalmazni, amikor a pályázó az először megadott kézbesítési címtől eltérő helyre változtatja a kézbesítés helyét, vagy bármi módon eltér a megkezdett kézbesítés ideje alatt a korábban egyeztetett kézbesítési helytől és időponttól. Szervező ebben az esetben egyedi mérlegeléssel dönt a kézbesítés megváltozása következtében fellépő terhek viseléséről.

11.3. A nyeremény átvételével kapcsolatos telefonos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és erről levelezést nem köteles folytatni.

11.4. Szervező a – nem Mogyi termék – nyeremények tekintetében szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni. Ilyen kérdésekben az adott elnyert termék gyártója, magyarországi forgalmazója keresendő.

11.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot bejelentés nélkül megváltoztassa, vagy visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor.

11.6. Szervező a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

11.7. A játék a www.egyelmogyit.hu weboldalon kerül népszerűsítésre. További információk a marketing@mogyi.hu e-mail címen, vagy a honlapon kialakított üzenetküldő felületen keresztül kérhetők.Promóció időtartama: 2015.11.16 - 2015.12.31.